Spojenaskolapp.sk

Kas ir izglītība

Izglītība, tas ir process, kura laikā, cilvēkam tiek pasniegtas zināšanas par pasauli, vērtībā, par iepriekšējo paaudžu gūto pieredzi.

Izglītību, tieši tāpat kā zinātni var apskatīt no trīs aspektiem.

Tā ir vesela, cilvēka, zināšanu sistēma par pasauli, kura ir balstīta uz atbilstošu pieredzi, visdažādākajās dzīves jomās.

Izglītība ir mērķtiecīga, personības apmācīšana, noteiktu zināšanu un iemaņu formēšana.

Izglītība ir sociālo institūtu sistēma, kura nodrošina pirms profesionālo un profesionālo izglītību.

Izglītības mērķis ir piesaistīt cilvēku pārliecībām, ideāliem un vērtībām, kuras valda lielākajā sabiedrības daļā.

Izglītības funkcijas:

 • Audzināšana
 • Socializācija
 • Kvalificētu speciālistu sagatavošana
 • Piesaiste mūsdienu tehnoloģijām un citiem kultūras produktiem

Izglītība ir apmācīšanas rezultāts.

Izglītots cilvēks ir cilvēks, kurš ir apguvis noteiktu, sistemātisko zināšanu apjomu, ka arī ir pieradis, loģiski domāt, redzēt cēloņu un seku iemeslus.

Galvenais izglītības kritērijs ir zināšanu sistēma un domāšanas sistēma, kuras ļauj cilvēkam, pašam personīgi atjaunot iztrūkstošos posmus zināšanu sistēmā ar loģiskās domāšanas palīdzību.

Atkarībā no iegūto zināšanu apjoma un no sasniegtās, patstāvīgās domāšanas līmeņa, izšķir pamata, vidējo un augstāko izglītību. Izglītība tiek iedalīta vispārējā, profesionālajā un politehniskajā.

Vispārējā izglītība sniedz zināšanu pamatus par dabu, cilvēku, sabiedrību, formē dialektisko – materiālistisko pasaules uztveri, attīsta izzināšanas spējas. Vispārējā izglītība dod saprašanu par galvenajām, apkārtējās vides un cilvēka attīstības likumsakarībām, kuras ir nepieciešamas katram cilvēkam, darba prasmes un daudzveidīgas darba iemaņas.

Politehniskā izglītība iepazīstina ar galvenajiem, mūsdienu ražošanas principiem, izstrādā iemaņas apieties ar vienkāršākajiem darba rīkiem, kuri tiek pielietoti ikdienā un sadzīvē.

Izglītības loma cilvēka dzīvē
Pateicoties izglītībai, notiek kultūras translācija no paaudzes uz paaudzi. Savu ietekmi, uz izglītību atstāj gan ekonomiskā, gan politiskā, sabiedriskās dzīves joma, gan arī sociālās kultūras vide – nacionālās, reģionālās, un reliģiozās tradīcijas.

Izglītību, mēs varam uzskatīt arī par patstāvīgu, sociālās dzīves sistēmu, kura var ietekmēt visas sabiedriskās dzīves jomas.

Izglītībai ir liela nozīme ne tikai priekš sabiedrības, bet arī priekš katra indivīda. Mūsdienu sabiedrībā, izglītība ir galvenais “sociālais lifts”, kurš ļauj talantīgam cilvēkam, pacelties no sabiedrības dzīves pašām padibenēm, līdz pašām virsotnēm un ieņemt augstu sociālo statusu.

Izglītība ir viena no svarīgākajām, sociālās dzīves jomām, no kuras funkcionēšanas ir atkarīgs intelektuālais, kulturālais sabiedrības stāvoklis.

Izglītības sistēmā ietilpst:

 1. Pirmsskolas mācību iestādes
 2. Vispārējās izglītības iestādes
 3. Augstākās mācību iestādes
 4. Profesionālās mācību iestādes
 5. Nevalstiskās mācību iestādes
 6. Papildus mācību iestādes

Mācību iestādes ir paredzētas masveida apmācības sistēmai un to izveidotais tīkls ir spējīgs iespaidot sociāli – ekonomisko situāciju, gan valstī, gan reģionos. Mācību iestādēs tiek realizēta zināšanu, morāles principu un sabiedrības paražu nodošana nākamajām paaudzēm.

Vissvarīgākais, sociālais institūts, izglītības sistēmā ir skola.

Šobrīd izglītības sistēma saskaras ar šādām problēmām:

 • Zems skolotāju atalgojums
 • Nepietiekama materiāli – tehniskā bāze
 • Kadru trūkums
 • Nepietiekams, kadru profesionālais līmenis

K. Ušinskis uzskata, ka izglītība, ir kā ēkas celtniecība, bet zināšanas ir tās fundaments. Tādai ēkai ir daudz stāvu: māka, iemaņas, spējas un no tām ir atkarīgs fundaments, kurš tika ielikts zināšanu veidā.

© 2021   www.Spojenaskolapp.sk