Spojenaskolapp.sk

Galvenās izglītota cilvēka pazīmes

Lai atbilstu mūsdienu, dinamiskā laikmeta prasībām, vajag daudz mācēt un zināt. Turklāt, ļoti gribas, lai apkārtējie saprot, ka jūs esat ne tikai labs speciālists savā jomā, bet arī izglītos cilvēks. Tagad rodas jautājums, kas ir izglītots cilvēks, tam, kuram “kabatā” ir divi – trīs diplomi, spējas manipulēt ar nesaprotamiem vārdiem un terminiem, vai tas, kurš spēj no galvas citēt Šekspīru (par Šekspīru šajā kontekstā iespējams lasīt šeit)?

Pati galvenā īpašība, kuru vajag apgūt izglītotam cilvēkam, ir māka lasīt. Visi cilvēki, kuri pieskaita sevi pie šī kategorijas, ir lieliski lasītāji un ir aktīvi grāmatu lasītāji. Bet, būt labam lasītājam, nenozīmē uzsūkt sevī, kā sūklim, visu izlasīto. Tieši pretēji, viņi stājas aktīvā mijiedarbībā ar autoru, viņi aizdomājas un spriež, vai visiem, pasniegtajiem faktiem var ticēt? Viņi novērtē to, cik vērtīgs ir izlasītais darbs, izdara secinājumus, cenšas tikt skaidrībā vai autoram ir objektīvi iemesli tādu faktu izklāstīšanai, vai tie vispār ir loģiski. Tādējādi, izvēlīgam lasītājam, bez šaubām arī izglītotam, vajag uzstādīt sev, sava veida filtru, kurš laiž cauri tikai kvalitatīvu informāciju un bloķē apšaubāma satura informāciju.

Otrā galvenā īpašība, ir māka rakstīt. Izglītots cilvēks māk neuzbāzīgi un maksimāli skaidri izteikt savu viedokli rakstiskā veidā. Lasot uzrakstīto, neviens cilvēks nesaskatīs tajā apslēpto zemtekstu. Gari, sarežģīti teikumi, neļaus lasītājam pazaudēt domas pavedienu. Autora izmantotais rakstīšanas stils iedarbojas uz lasītāju atslābinoši un neuzbāzīgi “ievelk” tālākajā lasīšanas procesā, kā arī liek aizmirst par laika izjūtu. Tātad, rakstot vēstuli, izglītots cilvēks no neizglītota cilvēka, atšķiras ar to, ka māk skaidri izteikt savas domas, pareizi izmantot pareizrakstības likumus, ir neuzbāzīgi, raksta saprotamā valodā.

Iespēja aprēķināt – vēl viena iemaņa, kas piemīt izglītotiem cilvēkiem. Par obligātām tik uzskatītas zināšanas matemātikā. Ir saprotams, ka daudzi var palielīties ar padziļinātām zināšanām algebrā, trigonometrijā, statistikā, utt. Šajā jomā, par pietiekamām tiek uzskatītas prasmes: saskaitīt, sareizināt, izdalīt, atņemt, veikt darbības, lai aprēķinātu procentus.

Nākamā, izglītota cilvēka prasme ir spēja domāt kritiski, kā arī tas, ka katram cilvēkam ir savs viedoklis. Tāds cilvēks māk atšķirt “graudus no pelavām”. Piemēram, pašlaik internetā ir pieejams milzīgs daudzums informācijas. Daļa informācijas ir patiesa un to var izmantot, otra daļa ir visīstākās “pelavas”, lasīt to un izmantot nav ieteicams. Tātad, izglītots cilvēks māk to atšķirt, apšaubīt pasniegtos faktus un izsekot vai tam ir kāds sakars ar realitāti.

Ja pirms vairākiem gadu simtiem, izglītotam cilvēkam vajadzēja mācēt izmantot spalvu un papīru, tad, mūsdienās, viss ir citādāk. Tagad par izglītotu cilvēku tiek uzskatīts tas, kurš ir apguvis visas jaunākās tehnoloģijas. Tas nozīmē, ja jūs nemākat apieties ar tehniku, bet it īpaši ar datoru, tad, diez vai jūs tiksiet pieskaitīts pie izglītotiem cilvēkiem. Mēs ceram, jūs sapratāt, ka šoreiz runa nav par vienveidīgajām datorspēlēm.

Izglītots un kulturāls cilvēks, visos laikos ir bijis pieklājīgs, ar labām manierēm un pastāvīgu vēlmi pašizglītoties. Pašizglītošanās iespējas piedāvā, piemēram, Somijas mājas lapa Superlaina.com.

© 2021   www.Spojenaskolapp.sk