Prechod na navigáciu Hlavné menu
Spojená škola Poprad, Letná
Základná škola
O škole
Materská škola
O škôlke
Školský klub
O klube
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola


 

SPOJENÁ ŠKOLA – ZUŠ, Letná ul. 34, Poprad vypisuje:Vytlačiť
 

TALENTOVÉ SKÚŠKY
DO ZUŠ Spojená škola, Letná 34, 058 01 Poprad pre šk.r. 2014/2015

O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od 6 rokov.
Na posúdenie študijných predpokladov  sa konajú talentové skúšky.

 

Termín talentových skúšok:

13. máj 2014  »  15.00 – 17.00
» ZUŠ Spojená škola Letná – blok F
» elokované pracovisko ZUŠ na Komenského ul.

 

Požiadavky:

Hudobný odbor:
Uchádzač si pripraví 1 - 2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.
Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia – opakovanie po učiteľovi).
Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady dieťaťa.

Výtvarný odbor:
Na talentových skúškach sa posudzuje vizuálna pamäť, farebné cítenie, grafomotorický  prejav, cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor:
Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky).
Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, hlasový potenciál a tanečná improvizácia.

Literárno-dramatický odbor:
Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady – artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

 

Na prijímacie skúšky príde žiak v doprovode rodiča.
K prijímacím skúškam je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa!
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke.


 
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

   Vážení rodičia, prosíme nezabudnite:


Poplatok za stravné sa hradí 1 mesiac vopred vždy najneskôr do 10-teho v mesiaci
(prvá platba sa uhrádza v mesiaci august, posledná v máji).
Platby sa uskutočňujú bezhotovostným prevodom.

 

 

 

Bankové spojenie: TatraBanka Poprad                                          
Číslo účtu: 2928885589/1100           
Variabilný symbol: pre MŠ: 10
                        pre ZŠ:  číslo ročníka, ktorý dieťa navštevuje
Konštantný symbol: 0308
V zadávaní príkazu na úhradu do poznámky je potrebné uvádzať 

meno stravníka a triedu

 


 


 
2% pre Spolok TAŠ

 
Vyhlasenie editovatelne - Spolok TAŠ

 
2% pre Združenie rodičov pri ZUŠ

 
Vyhlasenie editovatelne - ZUŠ

  

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


webygroup

TALENTOVÉ SKÚŠKY

Základnej umeleckej školy Letná

Oznam rodičom zapísaných žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2014/2015

Spoločné stretnutie bude 28.mája 2014 o 16,30 hodine v priestoroch školy.

Spojená škola na Facebooku

Našu školu nájdete aj na Facebooku :)

Voľné pracovné miesta

učiteľ ZUŠ–klavír | učiteľ ZUŠ–spev

dnes je: 24.4.2014

meniny má: Juraj

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

529132

Úvodná stránka